להלן רשימת ההרצאות שתורגמו לעברית • רשימת התורמים לתרגום • הרצאה 001 ים החיים
 • הרצאה 002 החלטות ומבחנים
 • הרצאה 003 בחירת גורלך הרצון לשנות
 • הרצאה 003 בחירת גורלך הרצון להשתנות - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 004 לאות מהעולם
 • הרצאה 005 אושר לעצמך או אושר כחוליה בשרשרת החיים
 • הרצאה 006 תפקיד האדם ביקום הרוחני והגשמי
 • הרצאה 007 בקשת עזרה ועזרה לזולת
 • הרצאה 007 בקשת עזרה ועזרה לאחרים - סיכום
 • הרצאה 008 תיקשור-כיצד לבוא במגע עם עולם רוח אלוהים
 • הרצאה 008 יצירת קשר עם עולם הרוח - סיכום
 • הרצאה 009 תפילה ומדיטציה- תפילת האדון
 • הרצאה 010 התגשמויות כזכר וכנקבה - מחזוריהן והגורמים להן
 • הרצאה 011 דע את עצמך תרגום חלקי "הרוע ושברו" פרק 1
 • הרצאה 012 סדר העולמות הרוחניים ומגוונם – תהליך הגלגולים- תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 013 חשיבה חיובית - סיכום
 • הרצאה 014 העצמי הגבוה, הנמוך והמסכה "הרוע ושברו" – פרק 2
 • הרצאה 015 השפעה בין העולם הרוחני לעולם החומרי -תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 017 הקריאה הפנימית - סיכום
 • הרצאה 018 רצון חופשי
 • הרצאה 020 אלוהים - הבריאה - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 023 שאלות ותשובות
 • הרצאה 025 הנתיב : צעדים ראשונים הכנות והחלטות "הרוע ושברו" פרק 3
 • הרצאה 026 מציאת המגרעות שלכם "הרוע ושברו" פרק 4
 • הרצאה 027 הבריחה אפשרית גם בנתיב - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 028 תקשורת עם אלוהים סקירה יומית - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 029 הכוחות של אקטיביות ופאסיביות - מציאת רצון האל בשימוש הנכון ברצון פנימי וחיצוני
 • הרצאה 030 רצון-עצמי, גאווה ופחד - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 032 קבלת החלטות - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 034 הכנה להתגשמות מחדש
 • הרצאה 036 תפילה
 • הרצאה 037 קבלה, דרך נכונה ודרך שגויה – הכבוד-דיגניטי שבענווה - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 038 דימויים: הנחות מוטעות בנוגע לחיים ולַעצמי
 • הרצאה 039 מציאת דימויים
 • הרצאה 040 עוד על גילוי דימויים: סיכום
 • הרצאה 041 דימויים: הנזק שהם גורמים - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 042 אובייקטיביות וסובייקטיביות במערכות יחסים תרגום חלקי "יחסים" פרק 8
 • הרצאה 043 שלושה טיפוסי אישיות בסיסיים: חשיבה, רצון, רגש
 • הרצאה 044 כוחות האהבה, הארוס והמין "יחסים" פרק 3
 • הרצאה 045 הקונפליקט בין רצונות מודעים לרצונות לא מודעים - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 046 סמכות
 • הרצאה 047 הקיר שבְּתוֹכֵנוּ
 • הרצאה 050 מעגל הקסמים השלילי "הרוע ושברו" פרק 6
 • הרצאה 052 דימוי האל "הנתיב להתמרה עצמית" פרק 4
 • הרצאה 055 שלושה עקרונות קוסמיים - העיקרון המרחיב, העיקרון המגביל והעיקרון הסטטי - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 056 היכולת לרצות – מניעים בריאים ולא בריאים בַרצון - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 057 דימוי-ההמון של חשיבות-עצמית - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 058 השאיפה לאושר והשאיפה לאומללות
 • הרצאה 060 תהום האשליה – חופש ואחריות-עצמית - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 064 רצון חיצוני ורצון פנימי- תפיסה מוטעית לגבי אנוכיות
 • הרצאה 066 הבושה בעצמי הגבוה - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 068 הדחקת נטיות חיוביות ויצירתיות - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 069 מימוש או הדחקה של השאיפה התקפה להיות נאהב תרגום חלקי "יחסים" פרק 7
 • הרצאה 071 מציאות ואשליה - תרגילי ריכוז - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 072 הפחד לאהוב "יחסים" פרק 6
 • הרצאה 073 הדחף הכפייתי לשחזר פגיעות ילדות "הרוע ושברו" פרק 7, "יחסים" פרק 9, "הנתיב " פרק 3
 • הרצאה 074 מצבי בילבול
 • הרצאה 075 המעבר הגדול בהתפתחות אנושית: מבידוד לאיחוד
 • הרצאה 077 ביטחון עצמי – מקורו האמיתי ומה מונע אותו
 • הרצאה 080 שיתוף פעולה, תקשורת, אחדות
 • הרצאה 081 קונפליקטים בעולם הדואליות
 • הרצאה 083 דימוי העצמי האידיאלי "הרוע ושברו" פרק 8, "הנתיב להתמרה עצמית" פרק 2
 • הרצאה 081 קונפליקטים בעולם הדואליות
 • הרצאה 084 אהבה, עוצמה ושלווה, כפי שהן מעוותות ע"י הדימוי העצמי האידיאלי "הרוע ושברו" פרק 9
 • הרצאה 085 עיוותים של מרכיבים של שימור עצמי והולדה
 • הרצאה 086 המרכיבים של שימור עצמי והולדה בקונפליט
 • הרצאה 089 צמיחה רגשית ותפקידה "הנתיב להתמרה עצמית" פרק 8
 • הרצאה 090 הטפת מוסר
 • הרצאה 092 צרכים מודחקים – ויתור על צרכים עיוורים – תגובות ראשוניות ומשניות - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 093 הקשר בין הדימוי המרכזי, צרכים מודחקים והגנות
 • הרצאה 095 ניכור-עצמי והדרך חזרה אל העצמי האמיתי - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 097 פרפקציוניזם כמכשול לאושר – מניפולציה של רגשות
 • הרצאה 098 חלומות בהקיץ - של משאלות
 • הרצאה 099 רשמים מוטעים של הורים, סיבתם והמרפא להם
 • הרצאה 100 לפגוש את הכאב הדפוסים הרסניים "הרוע ושברו" פרק 10
 • הרצאה 101 ההגנה - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 102 שבעת החטאים הקרדינאליים - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 103 הנזק בנתינת אהבת יתר, כוחות רצון יעילים והרסניים
 • הרצאה 106 עצבות נגד דיכאון – יחסים תרגום חלקי "יחסים" פרק 1
 • הרצאה 107 שלושה היבטים של הימנעות מאהבה
 • הרצאה 108 אשמה בסיסית על אי אהבה – חובות
 • הרצאה 109 בריאות רוחנית ורגשית דרך כפרה על אשמה אמיתית - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 111 חומר נשמה התמודדות עם דרישות - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 112 התייחסות האנשות לזמן
 • הרצאה 113 הזדהות עם העצמי תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 116 מאבק בין העצמי הנמוך לבין המצפון הכפוי
 • הרצאה 117 בושה- מורשת של חוויות ילדות, אפילו חוויות חיוביות
 • הרצאה 118 דואליות דרך אשליה – העברה - טרנספרנס
 • הרצאה 119 תנועה, תודעה, חוויה, עונג, מהות החיים
 • הרצאה 121 התקה, החלפה, כפייה - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 122 הגשמה עצמית דרך מימוש עצמי כגבר או כאשה - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 123 התגברות על הפחד מהלא נודע "יחסים" פרק 11
 • הרצאה 124 שפת הלא-מודע "הרוע ושברו" פרק 11
 • הרצאה 125 מעבר מ 'זרם הלא' ל 'זרם הכן' "הרוע ושברו" פרק 12
 • הרצאה 126 קשר עם כוח-החיים
 • הרצאה 127 ארבעת שלבי האבולוציה: רפלקסים אוטומטיים, מודעות, הבנה, ידיעה - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 128 מגבלות שנוצרות עקב ברירות אשלייתיות
 • הרצאה 129 מנצח מול מפסיד משחק הדדי בין העצמי לכוחות היצירתיים - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 130 מציאת שפע אמיתי באמצעות מעבר דרך הפחד שלכם
 • הרצאה 132 תפקיד האגו ביחס לעצמי האמיתי "הרוע ושברו" פרק 13
 • הרצאה 133 אהבה – לא ציווי אלא תנועת נשמה ספונטאנית של העצמי הפנימי
 • הרצאה 134 מושג הרוע "הרוע ושברו" פרק 14
 • הרצאה 135 תנועה מתוך רגיעה - סבל הנגרם כתוצאה מחיבור כוח החיים למצבים שלילים
 • הרצאה 137 איזון השליטה הפנימית והחיצונית - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 138 המאבק האנושי בין שאיפה ופחד מפני קרבה
 • הרצאה 139 המתת המרכז החי באמצעות פירוש מוטעה של המציאות - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 140 קונפליקט, בין הנאה מונחה באופן שלילי לבין הנאה המונחה באופן חיובי, כמקור הכאב "הרוע ושברו" פרק 15
 • הרצאה 143 אחדות ודואליות "הנתיב להתמרה עצמית" פרק 5
 • הרצאה 144 התהליך והמשמעות של גדילה
 • הרצאה 145 היענות לקריאת החיים
 • הרצאה 148 חיוביות ושליליות: זרם אנרגיה אחד "הרוע ושברו" פרק 16
 • הרצאה 149 משיכה קוסמית כלפי איחוד – תסכול - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 150 חיבה עצמית התנאי למצב של אושר אוניברסאלי - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 151 אינטנסיביות: מכשול להגשמה עצמית - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 152 הקשר בין האגו והעוצמה האוניברסאלית "הנתיב להתמרה עצמית" פרק 15
 • הרצאה 153 טיבם הרגולטיבי של תהליכים בלתי רצוניים
 • הרצאה 155 פחד מהעצמי- נתינה וקבלה
 • הרצאה 157 אפשרויות בלתי מוגבלות של חוויה הנחסמות ע"י תלות רגשית "הנתיב להתמרה עצמית" פרק 10
 • הרצאה 158 האגו כמשתף פעולה עם העצמי האמיתי או כמכשיל אותו
 • הרצאה 159 מופע החיים משקף אשליה דואלית
 • הרצאה 160 יישוב הפיצול הפנימי
 • הרצאה 161 שליליות לא מודעת מסכנת את כניעת האגו לתהליכים לא רצוניים - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 162 שלש רמות מציאות בהדרכה הפנימית - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 165 שלבים התפתחותיים ביחסים בין מחוזות הרגש, החשיבה והרצון - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 166 תפישה, תגובה, ביטוי - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 167 המרכז הקפוא מתעורר לחיים - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 168 שתי דרכים בסיסיות של החיים: כלפי המרכז והלאה מהמרכז
 • הרצאה 169 העיקרון הגברי והעיקרון הנשי בתהליך היצירתי "יחסים" פרק 2
 • הרצאה 171 חוקים רוחניים
 • הרצאה 174 הערכה עצמית "הנתיב להתמרה עצמית" פרק 13
 • הרצאה 175 תודעה: הקסם בבריאה "הנתיב להתמרה עצמית" פרק 16
 • הרצאה 176 התגברות על שליליות "הרוע ושברו" פרק 17
 • הרצאה 177 הנאה – הפעימה המלאה של החיים
 • הרצאה 179 תגובות שרשרת בדינמיקות של חומר החיים היצירתי
 • הרצאה 180 המשמעות הרוחנית של מערכות יחסים "יחסים" פרק 4, "הנתיב להתמרה עצמית" פרק 7
 • הרצאה 181 משמעות המאבק האנושי - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 182 תהליך המדיטציה "הרוע ושברו" פרק 18, "הנתיב להתמרה עצמית" פרק 14
 • הרצאה 183 המשמעות הרוחנית של משברים "הנתיב להתמרה עצמית" פרק 11
 • הרצאה 184 משמעות הרוע והתעלות מעליו "הנתיב להתמרה עצמית" פרק 12
 • הרצאה 185 הדדיות: עיקרון וחוק קוסמיים "יחסים" פרק 5
 • הרצאה 186 השקעה בהדדיות – כוח ריפוי לשנות רצון פנימי שלילי
 • הרצאה 188 להשפיע ולהיות מושפע
 • הרצאה 189 הזדהות-עצמית שנקבעת באמצעות דרגות תודעה "הרוע ושברו" פרק 19
 • הרצאה 190 חשיבות חוויית כל הרגשות, כולל פחד – המצב הדינאמי של עצלות "הרוע ושברו" פרק 20
 • הרצאה 191 חוויה פנימית וחיצונית - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 192 צרכים אמיתיים ומדומים "הנתיב להתמרה עצמית" פרק 9
 • הרצאה 193 תמצית העקרונות הבסיסיים של נתיב ההתמרה: יעדו ותהליכו
 • הרצאה 194 מדיטציה חוקים וגישות שונות – סיכום - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 195 הזדהות עם העצמי הרוחני כדי להתגבר על התכוונות שלילית "הרוע ושברו" פרק 21
 • הרצאה 196 מחויבות סיבה ותוצאה "הרוע ושברו" פרק 22
 • הרצאה 197 אנרגיה ומודעות מעוותים : רוע
 • הרצאה 198 המעבר אל התכוונות חיובית
 • הרצאה 199 משמעות האגו וההתעלות מעליו - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 200 התחושה הקוסמית
 • הרצאה 201 ביטול המגנוט של שדה כוח שלילי – כאב האשמה - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 202 יחסי גומלין של הנפש עם שליליות "יחסים" פרק 12
 • הרצאה 203 חדירת ניצוץ האור האלוהי אל האזורים החיצוניים - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 204 מהו הנתיב "הנתיב להתמרה עצמית" פרק 1
 • הרצאה 207 המשמעות הרוחנית של מיניות "יחסים" פרק 13
 • הרצאה 205 סדר כעיקרון אוניברסאלי - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 208 היכולת האנושית המולדת ליצור - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 210 תהליך חיזוי (ויזואליזציה) לצורך צמיחה למצב המאוחד "הרוע ושברו" פרק 23
 • הרצאה 211 אירועים חיצוניים משקפים בריאה עצמית – שלושה שלבים
 • הרצאה 212 תביעת היכולת המלאה לגדוּלה - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 213 המשמעות הרוחנית והמעשית של לשחרר ולאפשר את אלוהים
 • הרצאה 214 נקודת גרעין נפשיות - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 215 נקודת גרעין נפשיות המשך הרצאה - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 216 הקשר בין תהליך גלגול הנשמות לבין משימת החיים
 • הרצאה 218 התהליך האבולוציוניי - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 220 התעוררות מן התרדמה הקדם-גילגולית - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 221 אמונה וספק באמת או בעיוות - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 222 התמרת העצמי הנמוך
 • הרצאה 223 התקופה של העידן החדש והתודעה החדשה
 • הרצאה 224 ריקנות יצירתית "הנתיב להתמרה עצמית" פרק 17
 • הרצאה 225 התפתחות במושגים של תודעת אינדיבידואל וקבוצה
 • הרצאה 226 גישה לעצמי – סליחה עצמית ללא מתן גיבוי לעצמי הנמוך
 • הרצאה 229 האישה והגבר בעידן החדש "יחסים" פרק 14
 • הרצאה 233 כוחה של המילה
 • הרצאה 234 שְׁלֵמוּת, אַלְמוֹתִיוּת, יכולת-כל אומניפוטנטיות
 • הרצאה 236 האֱמוּנָה הטְפֵלָה של פסימיות
 • הרצאה 237 אמנות של התעלות מעל תסכול
 • הרצאה 240 אספקטים באנטומיית האהבה, אהבה-עצמית, מבנה, חופש - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 242 המשמעות הרוחנית של שיטות פוליטיות - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 243 פחד וכמיהה קיומיים עצומים - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 244 הֱיו בָעולם אבל לא מן העולם - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 245 סיבה ותוצאה בכמה רמות תודעה - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 248 שלושה עקרונות של כוחות הרוע – האנשה של הרוע
 • הרצאה 248 שלושה עקרונות של כוחות הרוע – פרסוניפיקציה של הרוע - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 249 כאב האי-צדק – דיווחים קוסמיים של כל האירועים, המעשים והביטויים האישיים והקולקטיביים
 • הרצאה 250 מודעות פנימית לחסד – חשיפת הגירעון - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 251 נישואים בעידן החדש "יחסים" פרק 15
 • הרצאה 252 פרטיות וסודיות – תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 253 המשיכו במאבקיכם והפסיקו כל מאבק תרגום ליאורה
 • הרצאה 253 המשיכו במאבקיכם והפסיקו כל מאבק - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 254 התמסרות
 • הרצאה 255 תהליך הלידה – הפעימה הקוסמית - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • הרצאה 256 מרחב פנימי, ריקנות ממוקדת "הרוע ושברו" פרק 24
 • הרצאה 257 היבטים של השפיעה האלוהית החדשה: תקשורת, תודעת קבוצה, חשיפה
 • הרצאה 258 קשר אישי עם ישוע המשיח – תוקפנות חיובית – המשמעות האמיתית של גאולה - תרגום מקצועי עמיר כרמל
 • מבנה האישיות האנושית PRS02 הרצאה
 • אלהים בני האדם והיקום PRS03 הרצאה
 • פרק 1 מתוך הנתיב אל העצמי האמיתי – רקע היסטורי – מאת אווה – תרגום מקצועי עמיר כרמל