קישורים

  • The International Pathwork Foundation נתיב עולמי

  • האתר של חלוולה

  • הנתיב להתמרה-עצמית בהוצאת מרקם

  • יחסים מהות הקשר האינטימי בהוצאת מרקם

  • הרוע ושברו - שיטת הנתיב להתמרת העצמי הנמוך בהוצאת מרקם