להוספת תגובות והערות יש לרשום את פרטיך בשורה הראשונה ואת ההודעה בשורה השניה להקיש על שליחה